Stratégia

ETT stratégiai céljai

Az ETT az ország egyik leghátrányosabb helyzetű, döntően mezőgazdasági termelésből élő térségében került kialakításra, amelynek közvetlen szomszédságában egy nagy potenciállal rendelkező román pólusváros (Arad) helyezkedik el. Ennek megfelelően az ETT stratégiai céljai:

1. A térség foglalkoztatási helyzetének javítása, ennek érdekében

• befektetésösztönzés
• a kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása
• a határon át történő vállalkozásalapítás feltételeinek javítása
• a határon át történő ingázás feltételeinek megteremtése

2. A mezőgazdasági együttműködés erősítése

• határon átnyúló helyitermék-értékesítés rendszerének megteremtése
• tapasztalatátadás a határmenti térségek gazdálkodói között
• határon átnyúló értékesítési szövetkezetek létrehozása
• a mezőgazdasági hulladékok közös energetikai célú hasznosítása

3. A jövedelemszerzés alternatív módjainak támogatása

• határon átnyúló turisztikai együttműködés kialakítása az agroturizmus, a lovasturizmus, a vallási- és kegyhelyturizmus, a kulturális és kerékpáros turizmus területén

ETT középtávú tervei

• közös turisztikai menedzsmentszervezet, témautak és kétnyelvű turisztikai infrastruktúra kialakítása a határtérségben továbbá az ehhez kapcsolódó képzések lebonyolítása;
• közös termelési és értékesítési szövetkezetek létrehozása és működtetése a határtérség gazdálkodóinak bevonásával;
• a kürtösi (Curtici) és aradi ipari parkokra alapozott beszállítói hálózatok, logisztikai szolgáltató központok kialakítását, a KKV-k közti együttműködést támogató közös menedzsmentszervezet létrehozása;
• közös energiaszolgáltató rendszer kialakítása;
• a határon átnyúló infrastruktúra hiányzó elemeinek újjá- és megépítése.

Leave a Reply